STICHTING


De doelstelling van de stichting is het verrijken van het culturele landschap in Nederland, en waar mogelijk ook in het buitenland, door:

a. Het ondersteunen en in standhouden van het strijkkwartet ‘Vespucci Kwartet’;
b. het ontwikkelen en uitvoeren van artistieke ideeën van het Vespucci Kwartet, met een interesse voor actuele ontwikkelingen en/of interdisciplinaire samenwerkingen;
c. meer mensen kennis te laten maken met, te laten genieten van en te inspireren door (klassieke) muziek;
d. het presenteren van klassieke muziek op het hoogste niveau;
e. het betrekken van jeugd en amateurmusici bij deze initiatieven;
f. het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voorzitter: V.B. Schütz te Driebergen-Rijsenburg
Secretaris: A. Mevis te Amsterdam
Penningmeester J. Soeterbroek te Roermond

KVK-nummer: 83393226
RSIN: 862856826

Beleidsplan 2022-2023

Jaarverslagen